ישיבת כרם ביבנה

יבין שמועה

ברכות הרבנים  


את מי יבין שמועה?


בענין אפשר לסוחטו אסור וחנ"נ
הרב מרדכי גרינברג שליט"א, ראש הישיבה


בסוגיא דריחא מילתא
הרב מרדכי גרינברג שליט"א, ראש הישיבה


בדין טעם כעיקר
הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, אב"ד ירושלים


הכרת החטא במאכלות אסורות
הרב אברהם ריבלין שליט"א, המשגיח הרוחני


בדין ביטול היתר בהיתר
הרב זכריה טובי שליט"א, ראש כולל הרבנות


"כל דפריש מרובא פריש"
הרב זכריה טובי שליט"א, ראש כולל הרבנות


גדר כבוש כמבושל והאם יש כבוש בדבר קפוא
ר' אליעזר מגן


קבוע דרבנן ופריש
ר' אריאל דידי


דבר שיש לו מתירין – בביאור מחלוקת רש"י והר"ן, והנפק"מ ביניהם
ר' נתנאל שושן


חזקה בספק תערובות
ר' אופיר שירה


בעניין דבר חריף          
ר' דור-חי דוייב


שיעור ההמתנה בין בשר לחלב
ר' יוסף דוידי


בדין נ"ט בר נ"ט
ר' משה גולדשטיין


תרנגולת בנוצתה, חתיכה גדולה וחיה – האם שייך בהן דין ראוי להתכבד?
ר' אמיתי משעלי


דין כף בשרית שנתחבה למאכל שבושל בקדרה חלבית
ש"י לאו

 

 

קוד השיעור: 7304

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

אסופת מאמרים בהלכות בשר בחלב ותערובות
מאת אברכי הכולל
(זמן קיץ תשס"ח)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע P
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע P
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע P
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע P
הרב אהרן סילבר
הרב אהרן סילבר
E 2
הרב אהרן סילבר
הרב אהרן סילבר
E 2 P
הרב אהרן סילבר
הרב אהרן סילבר
E 2 P