ישיבת כרם ביבנה

על המשפט הראשון שבספר 'אורות'

הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה

אחד הדברים היסודיים, שהרב קוק זצ"ל הרגיל אותנו בכתביו, הוא, שישנם יסודות באמונה שיש להשקיף עליהם בשני מבטים. במבט שימושי ובמבט סגולי. למשל, מצות לימוד תורה, יש בה ערך שימושי, שע"י תורה אנחנו יודעים איך לקיים מצוות. אך יש בה גם ערך סגולי, שגם במקום שאין בה ערך שימושי, כגון אדם שכבר למד כל התורה, או מי שאין ההלכה הזאת נוגעת לו, מ"מ יש לתורה ערך סגולי שמשפיע על הלומד.


לרב בקהילתו יש ערך שימושי, שהרי בלעדיו אין למי להפנות שאלות, אך מעבר לזה, יש ערך סגולי, שהשפעתו ניכרת, והקהילה נראית אחרת כשיש רב מכהן.


ארץ ישראל מהי? יש לה ערך שימושי, שבו עם ישראל מתאגד, יכול להסדיר את חייו עפ"י תרבותו ודתו, או שיש לה ערך סגולי, בלי קשר לצד הביטחוני. וגם כשאינו משמש מקום מקלט בטוח.


בשאלה זו פותח הרב זצ"ל את ספר האורות:


ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קנין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית, והחזקת קיומה החמרי, או אפילו הרוחני.


רבים מהציונות החילונית סברו שא"י ראויה להינתן ליהודים, משום שגם להם מגיע שתהיה מדינה, כמו לכל עם אחר, אין לנו יותר מקום באירופה האנטישמית, מקום לידתם של מסעי הצלב, האינקוויזיציה, הפוגרומים והשואה. יש לנו צורך במקום מקלט בטוח, כמו לכל העמים.


אלא, שהרב מודיע שהשקפה זו מצומצמת מאוד, והוא יוצא מגדרו בכל תוקף. במכתב לנציגי המזרחי בקונגרס הציוני הוא כותב להם שההכרזה של הקונגרס ש"הציונות דבר אין לה עם הדת", כלומר, שא"י היא מקום מקלט ליהודים בלבד, ואין בה ערך אלוקי וסגולי, זה נגד כל מה שהאומה בכללה חושבת ואף לא מה שטובי ההוגים של אומות העולם סבורים. והוא דורש מהם לצאת בכל תוקף נגד התפיסה הזאת, משום שהיא רק "הגוף הציוני", ואנו נקראים לזרוק נשמה בגוף הזה. "לא הד קול, שעם שנאוי בעולם, הולך לבקש לו מקום בטוח מרודפיו לבדו, ראוי להשיב לתנועת עולמים זו את חייה, אלא שגוי קדוש, סגולת העמים, גור אריה יהודה, נעור מתרדמתו הארוכה, והנה הוא שב אל נחלתו, אל "גאון יעקב אשר אהב סלה". ונשמה זו אי אפשר שתהיה נזרקת בתנועה, כל זמן שעל מצחה חקוק אות קין זה, ש"הציונות דבר אין לה עם הדת" (אג"ר ח"ב עמ' רט), משום שכל מקורה של הציונות היא בדת.


מהי א"כ ארץ ישראל? "א"י היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה." עיקר ענינה של א"י היא בזה שהיא משמשת מקור חיים לאומה. היא משולבת עם אופייה של האומה, יש בה סגולה אלוקית, הנותנת חיים לאומה, ומאפשרת לה לחיות חיים אלוקיים, חיים אמִתיים, המאפיינים את האומה הישראלית.


רבים שואלים: וכי בחו"ל לא חיים יהודיים? התשובה היא, וכי חולה פצוע המטופל בחדר טיפול נמרץ, איננו חי? הרי אם לא היה חי היה מקומות בבית קברות ולא בבית חולים. אלא שחיים אלו אינם חיים אמִתיים ומלאים. וכך כ' הגר"א על החיים בחו"ל: "כי מעת שחרב הבית יצאה רוחנו, עטרת ראשנו, ונשארנו רק אנחנו. גוף בלי נפש. ויציאה לחו"ל היא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ומ"מ היו ישיבות עד שנרקב הבשר... ועדיין העצמות קיימות עד שנרקבו העצמות, ולא נשאר אלא תרווד רקב ונעשה עפר, שחה לעפר נפשנו, ואנו מקוים עתה לתחיית המתים. התנערי מעפר קומי"


וזו נבואתו של יחזקאל (לז) "הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל".


"אתהלך לפני ה' בארצות החיים" – זו ארץ ישראל. (מדרש תהילים, פנ"ו)


(פורסם בעלון אשכולות 367 - תרומה תשע"ו)

 

 

השיעור ניתן בב' אדר תשע"ו

קוד השיעור: 6927

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מאמרים במשנת הראי"ה קוק זצ"ל (זמן חורף תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב בנימין אייזנר
הרב בנימין אייזנר
ע 2
הרב בנימין אייזנר
הרב בנימין אייזנר
ע 2
הרב בנימין אייזנר
הרב בנימין אייזנר
ע 2
הרב בנימין אייזנר
הרב בנימין אייזנר
ע 2
הרב בנימין אייזנר
הרב בנימין אייזנר
ע 2
הרב בנימין אייזנר
הרב בנימין אייזנר
ע 2