ישיבת כרם ביבנה

מודה במקצת - חייב שבועה

הרב דוד קב

שיעור עיון כללי במסכת בבא מציעא
מראה מקומות לשיעור:
בבא מציעא ג.  - אמר רבה מפני מה אמרה תורה, תוספות ד"ה מפני מה אמרה.
ר"ן, שבועות - כב: בדפי הרי"ף, ד"ה מפני מה אמרה תורה - במה שמתרץ קושית התוספות, לפי הגמ' בשבועות מ. - שבעד אחד אין צורך בשתי כסף ומספיק פרוטה.
תוספות, כתובות פז: - ד"ה ועוד - שכתב כדברי הר"ן, ומה שהקשה על זה ומה שתירץ בסוף.

 

 

השיעור ניתן בי"א חשון תשע"ה

קוד השיעור: 5808

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

בבא מציעא - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעה)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב דוד קב
הרב דוד קב
E
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K