ישיבת כרם ביבנה

שמע מינה מדרבי עקיבא תלת

הרב דוד קב

מראה מקומות לשיעור:
פסחים ה: שמע מינה מדרבי עקיבא תלת וכו'.
רש"י ד"ה שמע מינה
רש"י פסחים מו. ד"ה כיצד מפרישין חלה בטומאה. לכאורה, סותר דבריו.
טור או"ח סימן תמ"ו המוצא חמץ בביתו וכו', שמביא דברי אחיו, הרב יחיאל שכתב שיכול לשורפו ביו"ט כיוון שיש קצת מצוה בשריפתו.
טור או"ח, סימן תמ"ה רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה וכו'

 

 

השיעור ניתן בכ"ג כסלו תשע"ד

קוד השיעור: 5669

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

פסחים ה - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעד)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: