ישיבת כרם ביבנה

זר שאכל תרומה

הרב דוד קב

 

 

השיעור ניתן בכ"ו סיון תש"ע

קוד השיעור: 4505

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מראי מקומות:
גמ' ל' ע"ב איכא בינייהו זר שאכל תרומה וכו'
לא צריכא דמצי לאדוריה ע"י הדחק
עיין רש"י ותוס' שם דהחיוב משום הנאה
עי' בשיטה מקובצת בבא קמא דף ע' ע"ב ד"ה: אתנן אסרה תורה שמביא בשם המאירי שתי דעות עי' שם מהן שתי הדעות.

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: