Yeshivat Kerem B'Yavneh

Torat Yavneh - Search Results

We found 56 matching shiurim

Your search query: Topic: Memorial,

Shiur Results
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva

Categorization:
  Machshava / Torah
  Sicha / Memorial

עצרת התעוררות במלאת שבעה לפטירתו של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ב' שבט תשע"ט

Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva

Categorization:
  Machshava / Torah
  Sicha / Memorial

עצרת התעוררות במלאת שבעה לפטירתו של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ב' שבט תשע"ט

Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva

Categorization:
  Events / Rav Dovid Kav
  Sicha / Memorial

דברים לזכרו של זקן הרמי"ם בישיבות ההסדר, הגאון ר' דוד קב זצ"ל (זמן קיץ תשעח)

The shiur was given on כ"ב תמוז תשע"ח

הרב אהרן אייזנטל

Categorization:
  Sicha / Memorial

עצרת זיכרון לחללי הישיבה
(זמן אלול תשעז)

The shiur was given on ו' תשרי תשע"ח

Rav Kalman Ber

Categorization:
  Sicha / Memorial

אזכרה במלאת שנה לפטירת יעקב יוסקוביץ', מנהל המשק בישיבה
(זמן אלול תשעז)

The shiur was given on ד' תשרי תשע"ח

Rav Binyamin Beeri

Categorization:
  Sicha / Memorial

אזכרה במלאת שנה לפטירת יעקב יוסקוביץ', מנהל המשק בישיבה
(זמן אלול תשעז)

The shiur was given on ד' תשרי תשע"ח

Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva

Categorization:
  Sicha / Memorial

אזכרה במלאת שנה לפטירת יעקב יוסקוביץ', מנהל המשק בישיבה
(זמן אלול תשעז)

The shiur was given on ד' תשרי תשע"ח

Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva

Categorization:
  Machshava / Tfilla
  Sicha / Memorial
  Events / RavGoldvicht

עצרת הזיכרון ה-22 לפטירת מרן ראש הישיבה הרב חיים יעקב גולדוויכט זצ"ל
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ז' אדר תשע"ז

מר קורט רוטשילד

Categorization:
  Sicha / Memorial

דברים שנאמרו בבית ההלוויות קהילת ירושלים בהר המנוחות
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ד' כסלו תשע"ז

אריה קליין

Categorization:
  Sicha / Memorial

דברים שנאמרו בבית ההלוויות קהילת ירושלים בהר המנוחות
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ד' כסלו תשע"ז

Rav Avraham Rivlin

Categorization:
  Sicha / Memorial

דברים שנאמרו בבית ההלוויות קהילת ירושלים בהר המנוחות
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ד' כסלו תשע"ז

Rav Binyamin Beeri

Categorization:
  Sicha / Memorial

דברי הספד במלאת שלושים לפטירת מנהל המשק ר' יעקב יוסקוביץ ז"ל
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ה' חשון תשע"ז

הרב ניר ישי

Categorization:
  Sicha / Memorial

דברי הספד במלאת שלושים לפטירת מנהל המשק ר' יעקב יוסקוביץ ז"ל
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ה' חשון תשע"ז

Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut

Categorization:
  Sicha / Memorial

דברי הספד במלאת שלושים לפטירת מנהל המשק ר' יעקב יוסקוביץ ז"ל
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ה' חשון תשע"ז

Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva

Categorization:
  Sicha / Memorial

דברי הספד במלאת שלושים לפטירת מנהל המשק ר' יעקב יוסקוביץ ז"ל
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ח' חשון תשע"ז

דורון בפלר

Categorization:
  Sicha / Memorial

דברי הספד במלאת שלושים לפטירת מנהל המשק ר' יעקב יוסקוביץ ז"ל
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ה' חשון תשע"ז

Rav Yishai Buchris

Categorization:
  Sicha / Memorial

דברי הספד בהלוויה של מר יוסקוביץ ששימש מנהל המשק בישיבה עשרות שנים (זמן אלול תשע"ו)

The shiur was given on ד' תשרי תשע"ז

Rav Binyamin Beeri

Categorization:
  Sicha / Memorial

דברי הספד בהלוויה של מר יוסקוביץ ששימש מנהל המשק בישיבה עשרות שנים (זמן אלול תשע"ו)

The shiur was given on ד' תשרי תשע"ז

הרב אליהו בן דהן

Categorization:
  Machshava / Torah
  Sicha / Memorial
  Machshava / Middot

דברים לקראת כ"ה סיון, יום השנה לפטירת מו"ר הרב הראשי והראשון לציון הרב מרדכי אליהו זיע"א (זמן קיץ תשע"ו)
מר יוסי ברודני, ראש העיר גב"ש

Categorization:
  Events / RavGoldvicht
  Sicha / Memorial

עצרת זיכרון ה-15 למרן ראש הישיבה, הרב חיים יעקב גולדוויכט זצ"ל - מלוה מלכה בגבעת שמואל (זמן חורף תש"ע)

The shiur was given on ו' אדר תש"ע